Persondatapolitik – GDPR

 

Datansvarlig:

Installatør Harry Sørensen
Spangsbjerg Alle 26
8800 Viborg

T 86 67 53 20
E info@hsinstallation.dk

Nogle oplysninger opbevares hos eksterne databehandlere.

Installatør Harry Sørensen har som den dataansvarlige ikke etableret databehandling i eller adgang fra et tredjeland.

Fortegnelse over dataaktiviteter

Virksomheden behandler oplysninger om:

 1. Medarbejdere
 2. Kunder
 3. Ansøgere

Generelt

Oplysningerne behandles både elektronisk og manuelt.

Installatør Harry Sørensen behandler ikke personoplysninger af særlig kategori som racemæssig eller etnisk baggrund, filosofisk, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsmæssige forhold om medicin, misbrug af narkotika, alkohol med videre, eller om seksuelle forhold.

Personoplysninger om medarbejdere der behandles

Formålet med behandlingen er personaleadministration

 • Navn, Adresse, Tlf. Nr. E-mail
 • CPR – nummer
 • Registrerings- og kontooplysninger
 • Ferie og andet Fravær
 • Kørekort
 • Løn
 • Stilling
 • Uddannelse

Som et led i Installatør Harry Sørensens rolle som en arbejdsgiver vil et fagforeningsmæssigt tilhørsforhold i konkrete sager blive registreret til brug for den aktuelle fagretlige tvist, og denne registrering er ubetinget nødvendig af hensyn til en korrekt fagretlig behandling.

Informationerne gemmes så længe medarbejderen er ansat og derefter 5 år.

Hvis der foreligger en anmeldelse af arbejdsskade, vil anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen, andre sagsakter og notater med videre omkring arbejdsulykken blive gemt i op til 30 år.

Personoplysninger om kunder der behandles

Formålet med behandlingen er levering af varer samt at udføre opgaver.

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • For private kunder gemmes oplysningerne i et antal år efter formålet:
 • Tilbud, ordrer, serviceaftaler, kunder og anlæg (Op til 2 år)
 • Tilbud og ordrer med arbejdssedler, ekstra arbejde og faktura (Op til 5 år)
 • Kvalitetssikring (Op til 10 år)
 • Medarbejdere og timeregistreringer (Op til 5 år)

Ved opfylde af aftale, har kunden en reklamationsperiode på to år, hvorfor kundens kontaktoplysninger bliver opbevaret i denne periode.

Ved kunder, der skylder penge, opbevares kontaktoplysningerne så længe en gæld foreligger, dog maksimalt 3 år. Hvis der foreligger en dom, vil oplysningerne blive bevaret i op til 10 år.
Når gælden er betalt, slettes alle oplysninger. Navne på dårlige betalere vil dog blive opbevaret løbende.

 

Personoplysninger om ansøgere der behandles

Formålet er at vurdere ansøgere med henblik på ansættelse.

 • Navn, Adresse, Telefonnummer,
 • Uddannelse og anden efteruddannelse
 • straffeattest kan udbedes
 • fagforening

Ansøgninger ved oplsåede stillinger slettes når ansøgere har fået besked dog max 3 mdr. Efter modtagelse.
Uopfordrede ansøgninger slettes efter underretning om at der ikke kan tilbydes en stilling. Ved formodning om, at der muligvis kan tilbydes en stilling, kan den uopfordrede ansøgning gemmes i op til 3 måneder, hvorefter den slettes.

Videregivelse af oplysninger

Bogholderiet / administrationen står for modtagelse og behandling af oplysningerne.

Virksomheden videregiver data til og behandles i følgende IT- Systemer

IT-Systemer

 • Proløn – Lønadministration
 • E-conomic – Økonomistyring
 • Ordrestyring.dk – Ordrestyring

Andre databehandlere

 • Pension Danmark
 • Skat
 • TEKNIQ
 • Forsikringsselskaber – medarbejder information

Data politik

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte dataansvarlige på dennes kontaktoplysning.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til berigtigelse (rettelse):
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Ret til sletning:
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.